پرسشنامه استاندارد سلامت سازمانی

مشخصات محصول
قیمت: ۳۵۰۰ تومان
تعداد صفحات: 5صفحه
نوع فایل: docx
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۳۹۸
دسته بندی:

پرسشنامه استاندارد سلامت سازمانی

پرسشنامه استاندارد سلامت سازمانی  شامل ۴۶گویه و هدف آن بررسی میزان سازگاری سازمان با محیط می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه

ویلسون ( ۲۰۰۱ )سلامت سازمانی رابابهداشت روانی محیط کارمترادف گرفته وسازمان سالم راسازمانی می داندکه بتواند میزان افسردگی، ناامیدی، نارضایتی و…درکارکنان را به حداقل برساند( به نقل از اردلان و همکاران،۱۳۹۱).سلامت سازمانی عبارت است از توانایی سازمان در حفظ بقاء و سازش با محیط و بهبود این توانایی ( میرکمالی و ملکی نیا ،۱۳۸۷) .

مقیاس  پرسشنامه

این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت (کاملا مخالفم،۱؛ مخالفم،۲؛ نه موافقم نه مخالف،۳؛موافقم،۴؛ کاملا موافقم؛۵) می­باشد.

۳۵۰۰ تومان – خرید
برای نوشتن دیدگاه می بایست ابتدا وارد شوید