پرسشنامه انضباط اداری و مالی در سازمان های اداری کشور

مشخصات محصول
قیمت: ۲۵۰۰ تومان
تعداد صفحات: 3صفحه
نوع فایل: doc
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۳۹۸
دسته بندی:

وفق ماده ۲۸ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، شورای دستگاه های نظارتی کشور مکلف به تهیه شاخص های اندازه گیری میزان سلامت اداری گردیده است، از این رو براساس مبانی تعریف شده علمی، نظری و قانونی شاخص های مذکور همراه با سنجه های آن استخراج گردید و به منظور اطمینان از صحت و تطبیق سنجه های شناسایی شده با مأموریت ها، اهداف، وظایف و فعالیت های هر یک از دستگاه های اداری و تعیین وزن سنجه ها، برای تمامی دستگاه ها ارسال گردید. لذا پس از کسب نظر مسئولان و مدیران، سنجه ها مجدداً توسط دبیرخانه شورا مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت. یکی از ابعاد سلامت اداری انضباط اداری و مالی می باشد که با سوالات بالا مورد سنجش قرار می گیرد. لازم به ذکر است که جهت انجام کار پایان نامه و تحقیقاتی باید روایی و پایایی آن مجددا مورد آزمون قرار گیرد.

۲۵۰۰ تومان – خرید
برای نوشتن دیدگاه می بایست ابتدا وارد شوید