پرسشنامه رفتار نوآورانه (کانتر)

مشخصات محصول
قیمت: ۳۵۰۰ تومان
تعداد صفحات: 2صفحه
نوع فایل: docx
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۸
دسته بندی:

این پرسشنامه برای اولین بار در سال ۱۹۸۸ توسط کانتر انتشار یافت (افشاری و انعامی، ۱۳۸۵). پرسشنامه رفتار نوآوری حاضر، شامل ۸ سوال می باشد که به وسیله سرپرست هر قسمت و برای کارکنان، تکمیل می شود. این پرسشنامه با تأکید بر نگرش سرپرستان، میزان ابتکار و نوآوری سازمانی را در بین کارکنان بررسی می کند. با تأکید بر نمره ای که هر یک از کارکنان در این پرسشنامه به دست می آورند، می توان تا حدودی از میزان نوآوری سازمانی آنان، آگاهی یافت.

این پرسشنامه در حوزه ی تحقیقاتی و کاربردی از اهمیت بالایی برخوردار است و می تواند اطلاعات ثمربخشی را در حیطه ی تصمیم گیری های سازمانی و در حوزه های گزینشی، فراهم سازد.

۳۵۰۰ تومان – خرید
برای نوشتن دیدگاه می بایست ابتدا وارد شوید