پرسشنامه مزیت رقابتی

مشخصات محصول
قیمت: ۳۲۰۰ تومان
تعداد صفحات: 4صفحه
نوع فایل: doc
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۳۹۸
دسته بندی:

هدف: ارزیابی میزان گرایش بانک یا سازمان مورد نظر به محیط رقابتی (مزیت مشهود، مزیت پایدار، مزیت پویا، مزیت متجانس، مزیت مرکب)

۳۲۰۰ تومان – خرید
برای نوشتن دیدگاه می بایست ابتدا وارد شوید