پرسشنامه مهارت های زندگی

مشخصات محصول
قیمت: ۴۸۰۰ تومان
تعداد صفحات: 12صفحه
نوع فایل: docx
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۸
دسته بندی:

پرسشنامه مهارت زندگی شامل ۱۴۴ سؤال بوده و ۱۹ خرده­مقیاس را تشکیل می­دهد که این خرده مقیاس­ها به شرح زیر می­باشند :

۱.خودآگاهی ۲. داشتن مهارت در زندگی ۳. مهارتهای مربوط به ارتباط­های انسانی۴. روابط بین فردی۵. تصمیم­گیری۶. بهداشت و سلامت روانی ۷. بهداشت و سلامت جسمانی۸. مهارت­های حل مسئله ۹. مهارت­های مشارکت و همکاری۱۰. تفکر خلاق ( خلاقیت )۱۱. تفکر انتقادی۱۲. نشان دادن مسئولیت­های فردی ۱۳. درک و ارتقای اصول آزادی ، عدالت و تساوی ۱۴. شرکت در فعالیت­هایی که منافع را بهبود می­بخشند ۱۵. نشان دادن رفتارهای اجتماعی۱۶. شهروند جهانی شدن۱۷. مهارت­های حرفه­ای۱۸. مهارت­های مربوط به رعایت و به کارگیری نکات ایمنی۱۹. مهارت­های استفاده از فناوری اطلاعات

روش نمره گذاری پرسشنامه

این پرسشنامه دارای طیف لیکرت ( ۵ گزینه­ای ) می باشد و توسط قیاسی، ساختارسازی شده است. بدین ترتیب که گزینه­ی عدم مهارت نمره­ی صفر، ضعیف نمره ۱، نسبتاَ ضعیف نمره­ی ۲، نسبتاَ قوی نمره­ی ۳ و قوی نمره­ی ۴ را به خود اختصاص می­دهد. از این رو می توان اذعان داشت که بالاترین نمره­ی آزمودنی در این پرسشنامه، ۵۶۷ و پایین­ترین نمره، صفر می باشد. هر قدر نمره فرد به سوی بالاترین میزان گرایش یابد، مهارت­ های زندگی اکتسابی وی، بیشتر می­باشد.

اعتبار و روایی پرسشنامه

به منظور بررسی روایی پرسشنامه پس از تدوین سوالات ۱۰ نفر از صاحب نظران حیطه برنامه ریزی درسی به منظور سنجش و روایی بیرونی (صوری و ظاهری) و روایی درونی(سازه و محتوایی) آن استفاده شده و روایی ظاهری و محتوایی آن مورد مورد تایید قرار گرفته است.

۴۸۰۰ تومان – خرید
برای نوشتن دیدگاه می بایست ابتدا وارد شوید