پرسشنامه ویژگی های شغلی

مشخصات محصول
قیمت: ۳۲۰۰ تومان
تعداد صفحات: 3صفحه
نوع فایل: docx
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۸
دسته بندی:

این پرسشنامه دارای ۱۵ سوال بوده و هدف اصلی آن بررسی ویژگی های شغلی از نظر تنوع مهارت، هویت وظایف، اهمیت وظایف، استقلال و بازخورد است.

۳۲۰۰ تومان – خرید
برای نوشتن دیدگاه می بایست ابتدا وارد شوید