پروژه کارشناسی

مشخصات محصول
قیمت: ۱۱۰۰۰ تومان
تعداد صفحات: 54صفحه
نوع فایل: dox
تاریخ انتشار: ۰۵ آذر ۱۳۹۸
دسته بندی:

پروژه جامعه شناسی و علوم اجتماعی

عنوان :

بررسی و تببین سبک زندگی و توانمندی زنان در بکارگیری سبک زندگی

شرح مختصر پروژه :

سبک زندگی یکی از مفاهیمی است که در نیمه دوم قرن بیستم مورد توجه جدی واقبال جامعه شناسان قرار گرفت. با طرح مباحث مربوط به مدرنیته، هویت، مصرف و انگیزه های مصرف کنندگان از سوی جامعه شناسان بستر مناسبی جهت رشد مطالعات و تحقیقات تجربی در این زمینه فراهم شد.

درادبیات جامعه شناسی از مفهوم سبک زندگی دو برداشت ومفهوم سازی وجود دارد، یکی مربوط به دهه ۱۹۲۰، که سبک زندگی معرف ثروت و موقعیت اجتماعی افراد و غالباً به عنوان شاخص تعیین طبقه اجتماعی به کار رفته است و دوم به عنوان شکل اجتماعی نوینی که تنها در متن تغییرات مدرنیته و رشد فرهنگ مصرف گرایی معنا می یابد و در این معنا سبک زندگی راهی است برای تعریف ارزش‌ها و نگرش‌ها و رفتارهای افراد که اهمیت آن برای تحلیل‌های اجتماعی روزبه روزافزایش می یابد.

فهرست مطالب

عنوان ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..شماره صفحه

فصل اول:کلیات طرح

مقدمه: ۲

بیان مسئله: ۲

ضرورت پژوهش…. ۴

اهداف پژوهش: ۵

سوالات پژوهش: ۵

روش پژوهش…. ۶

فصل دوم : ادبیات پژوهش

مقدمه. ۸

سبک زندگی.. ۸

سرمایه فرهنگی (تحصیلی) و سرمایه اقتصادی.. ۱۲

مباحث نظری سبک زندگی.. ۱۴

مولفه های سبک زندگی.. ۱۸

هویت فرهنگی و سبک زندگی.. ۲۲

نتیجه گیری: ۲۵

فصل سوم: بررسی و تبیین توانمندی های زنان در سبک زندگی

مقدمه: ۲۶

تبیین مفهومی.. ۳۲

سطوح توانمندسازی.. ۳۴

توانمندیهای زنان در بکارگیری سبک زندگی.. ۳۵

نتیجه گیری: ۳۹

منابع و ماخذ. ۴۱

 

 

 

 

 

 

۱۱۰۰۰ تومان – خرید
برای نوشتن دیدگاه می بایست ابتدا وارد شوید