پروژه کارشناسی

پروژه کارشناسی

پروژه روانشناسی عنوان پروژه: بررسی رابطه سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر وپسر شرح مختصر پروژه : شادابی ، نشاط و احساس خوشبختی یکی از موهبت های الهی است که در سایه تندرستی و سلامت روانی به انسان عطا شده است ....

قیمت:۱۲۵۰۰ تومان
685 بازدید تاریخ انتشار: 2019/12/01
پروژه کارشناسی

پروژه روانشناسی عنوان پروژه :بررسی رابطه هوش هیجانی بر تاب آوری در دانشجویان دختر و پسر شرح مختصر پروژه : استرس های محیطی در جوانانی که هوش هیجانی پایینی دارند، آنها را در مقابل اختلالات روانی،آسیب پذیر می کند و سازگاری آنها را با محیط...

قیمت:۱۴۵۰۰ تومان
699 بازدید تاریخ انتشار: 2019/12/01
پروژه کارشناسی

پروژه تربیت بدنی عنوان پروژه : تعيين رابطه ميزان انحناي مهره هاي پشتي و انعطاف پذيري درتست خمش به پشت شرح مختصر پروژه : ازآنجا كه ساختار استخواني بعضي از مفاصل هم موجب محدوديت درانعطاف پذيري مي شود يعني علاوه بربافتهاي نرم كه نقش بخصوصي...

قیمت:۱۲۵۰۰ تومان
779 بازدید تاریخ انتشار: 2019/12/01
پروژه کارشناسی

پروژه جامعه شناسی و علوم اجتماعی عنوان : بررسی و تببین سبک زندگی و توانمندی زنان در بکارگیری سبک زندگی شرح مختصر پروژه : سبك زندگي يكي از مفاهيمي است كه در نيمه دوم قرن بيستم مورد توجه جدي واقبال جامعه شناسان قرار گرفت. با...

قیمت:۱۱۰۰۰ تومان
742 بازدید تاریخ انتشار: 2019/11/26