بایگانی دانلود ها - صفحه ۳ از ۱۲ - فایل تو دی

پرسشنامه جوسازمانی هالپین و کرافت

معرفی پرسشنامه: پرسشنامه جو سازمانی هالپین و کرافت یک پرسشنامه استاندارد است. ابعاد پرسشنامه جو سازمانی عبارت است از: روحیه گروهی، مزاحمت، صمیمیت، علاقمندی، ملاحظه گری، فاصله گیری، نفوذ و پویایی، تاکید بر تولید. این پرسشنامه 32 پرسش دارد.   روایی و پایایی : دارد....

قیمت:۳۱۰۰ تومان
892 بازدید تاریخ انتشار: 2019/12/12
پرسشنامه انضباط اداری و مالی در سازمان های اداری کشور

وفق ماده 28 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد، شوراي دستگاه هاي نظارتي كشور مكلف به تهيه شاخص هاي اندازه گيري ميزان سلامت اداري گرديده است، از اين رو براساس مباني تعريف شده علمي، نظري و قانوني شاخص هاي مذكور همراه با...

قیمت:۲۵۰۰ تومان
811 بازدید تاریخ انتشار: 2019/12/12
پرسشنامه استاندارد سلامت سازمانی

پرسشنامه استاندارد سلامت سازمانی پرسشنامه استاندارد سلامت سازمانی  شامل 46گویه و هدف آن بررسی میزان سازگاری سازمان با محیط می باشد. تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه ویلسون ( 2001 )سلامت سازمانی رابابهداشت روانی محیط کارمترادف گرفته وسازمان سالم راسازمانی می داندکه بتواند میزان افسردگی، ناامیدي، نارضایتی...

قیمت:۳۵۰۰ تومان
836 بازدید تاریخ انتشار: 2019/12/12
پرسشنامه مهارت های زندگی

پرسشنامه مهارت زندگی شامل 144 سؤال بوده و 19 خرده­مقیاس را تشکیل می­دهد که این خرده مقیاس­ها به شرح زیر می­باشند : 1.خودآگاهی 2. داشتن مهارت در زندگی 3. مهارتهای مربوط به ارتباط­های انسانی4. روابط بین فردی5. تصمیم­گیری6. بهداشت و سلامت روانی 7. بهداشت و...

قیمت:۴۸۰۰ تومان
822 بازدید تاریخ انتشار: 2019/12/11
پرسشنامه ویژگی های شغلی

این پرسشنامه دارای ۱۵ سوال بوده و هدف اصلی آن بررسی ویژگی های شغلی از نظر تنوع مهارت، هویت وظایف، اهمیت وظایف، استقلال و بازخورد است.

قیمت:۳۲۰۰ تومان
824 بازدید تاریخ انتشار: 2019/12/11